6-12 ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு காலாண்டு தேர்வில் புதிய மாற்றம்

6-12 ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு காலாண்டு தேர்வானது செப்டம்பர் 19ஆம் தேதி முதல்…

Continue Reading6-12 ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு காலாண்டு தேர்வில் புதிய மாற்றம்

காலாண்டுத் தேர்வில் பொது வினாத்தாள் முறை: வழிகாட்டுதல்கள் வெளியீடு

பள்ளிகளில் 6 முதல் 12ம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவர்களுக்கு, பொது வினாத்தாள்…

Continue Readingகாலாண்டுத் தேர்வில் பொது வினாத்தாள் முறை: வழிகாட்டுதல்கள் வெளியீடு