You are currently viewing NEET கட் ஆஃப் சதவீதம் பூஜ்ஜியமாக குறைப்பு

NEET கட் ஆஃப் சதவீதம் பூஜ்ஜியமாக குறைப்பு

NEET கட் ஆஃப் சதவீதம் பூஜ்ஜியமாக குறைப்பு:
உத்தியோகபூர்வ அறிவிப்பின் படி, “இது 20.09.2023 தேதியிட்ட கடிதம் எண். U-12021/07/2023-MEC (Pt-I) (கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது) முதுகலை படிப்புகளுக்கான தகுதி சதவீதம் (மருத்துவம்) ஆகியவற்றை விண்ணப்பதாரர்களுக்குத் தெரிவிக்கும்.

NEET கட் ஆஃப் சதவீதம் பூஜ்ஜியமாக குறைப்பு:
NEET PG கவுன்சிலிங் 2023 க்கான MoHFW அனைத்து வகைகளிலும் ‘ZERO’ ஆகக் குறைக்கப்பட்டுள்ளது.

NEET கட் ஆஃப் சதவீதம் பூஜ்ஜியமாக குறைப்பு:
புதிய பதிவு மற்றும் முதுகலை கவுன்சிலிங்கின் 3-வது சுற்றுக்கான தேர்வு நிரப்புதல் சதவீதம் குறைக்கப்பட்ட பின்னர் தகுதி பெற்ற விண்ணப்பதாரர்களுக்கு மீண்டும் திறக்கப்படும் என்று குழு மேலும் முடிவு செய்துள்ளது. தகுதியான விண்ணப்பதாரர்கள் பதிவு செய்து, 3வது சுற்று கவுன்சிலிங்கில் பங்கேற்கலாம்.

Leave a Reply